Giới thiệunhà thép tiền chế dân dụng tuyệt vời muốn chia sẻ cùng bạn những lời nói của tôithi công nhà thép dân dụng

XOA NỀN NHÀ XƯỞNG TRÊN BỀ MẶT BÊ TÔNG VIỆC NÀY SẼ GIÚP NỀN NHÀ CHỐNG BÁM BỤI
Khi thi công nền nhà, sau khi đổ bê tông cần được tiến hành xoa nền nhà xưởng trên bề mặt bê tông việc này sẽ giúp nền nhà chống bám bụi, dễ lau rửa vệ sinh khi đưa vào điều khiển.
PHẦN KHUNG THÉP NHÀ XƯỞNG THIẾT KẾ ĐẢM BẢO ĐỘ AN TOÀN CAO

2. Lắp đặt 1 bán kèo lên cột.
Cách lắp đặt 1 bán kèo lên cột
Cần vận hành dây đai quấn quanh cấu kiện ở 2 điểm cách mút bán kèo khoảng 4m, cạnh bát xà gồ ngoài cùng
Cẩu xem them bán kèo đầu tiên đặt vào không gian gối lên trên đầu 2 cột liên tiếp
Thợ thi công hãy dùng dây giằng tạm dầm kèo đặt cách khoảng 6m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Giới thiệunhà thép tiền chế dân dụng tuyệt vời muốn chia sẻ cùng bạn những lời nói của tôithi công nhà thép dân dụng”

Leave a Reply

Gravatar